ENGLISH      FRANÇAIS
Home / Online screening material / SERVIKAL NEOPLAZILERDE GÖZLE TARAMA PRATIK EL KITABI

  SERVIKAL NEOPLAZILERDE GÖZLE TARAMA PRATIK EL KITABI

Filter by language: English / Français / Español / Turkish / /

Online version
PDF version
Önsöz
PDF
Teşekkür
PDF
Bölüm 1:
Asetik asit (VIA) ve Lugol Solüsyonu (VILI) ile gözlem muayenesinin anatomik ve patolojik temeli
PDF
Bölüm 2:
%5’lik asetik asit ile gözle yapılan muayene (VIA) sonuçlarının raporlanması ve değerlendirilmesi
PDF
Bölüm 3:
Lugol solüsyonu ile yapılan gözle muayene (VILI) sonuçlarının raporlanması ve değerlendirilmesi
PDF
Ek
PDF
Daha fazla bilgi için okuma önerileri
PDF
Copyright
PDF
Full document (1.3 Mo):
PDF
You will also probably interested by the following available online movies:

Klinik Referans Kartı:

Asetik Asitle Görsel Muayene (VIA) için Klinik Referans Kartı.

Lugol Iyot ile Görsel Muayene (VILI) için Klinik Referans Kartı


SERVIKAL NEOPLAZILERDE GÖZLE TARAMA PRATIK EL KITABI


Editörler:
R. Sankaranarayanan
ve Ramani S. Wesley
2005; 52 Sayfa
80 renkli resim
ISBN 9789283224235
US$ 15


Istek bilgileri
IARC, 150 Cours Albert Thomas, 69372 Lyon CEDEX 08, France - Tel: +33 (0)4 72 73 84 85 - Fax: +33 (0)4 72 73 85 75
© CIRC 2017 - Tous droits réservés.