Home / Training / Manuals / 组织病理学图谱 / 慢性宫颈和宫颈内膜炎
组织病理学图谱

慢性宫颈和宫颈内膜炎  Rechercher 慢性宫颈和宫颈内膜炎

Filter by language: English / Français / Portugues / 中文

图像

统计表

图例

普通型溃疡性宫颈炎:上皮被炎性渗出物及纤维素取代。
普通型慢性溃疡性宫颈炎。
普通型慢性溃疡性宫颈炎。
非特异性亚急性宫颈炎:重度的炎细胞浸润及鳞状上皮化生。
亚急性宫颈炎:上皮萎缩。
溃疡型宫颈炎:肉芽组织的高倍镜所见。
滤泡性宫颈炎(+)伴微小浸润性 鳞状细胞癌(箭头)。
IARC, 150 Cours Albert Thomas, 69372 Lyon CEDEX 08, France - Tel: +33 (0)4 72 73 84 85 - Fax: +33 (0)4 72 73 85 75
© CIRC 2023 - Terms of use  -  Politique de confidentialité.